Hvorfor skal vi bruge ressourcer på bedre samtaler?

Som virksomhed er det helt naturligt, at man spørger sig selv: Hvad får vi ud af at investere vores tid og penge i at arbejde med samtalekulturen på vores arbejdsplads? Vores svar er: Ikke så lidt! Måske er det den investering, der giver allermest mening og udbytte, da samtalen er grundlag for næsten alt, vi laver i løbet af en arbejdsdag.

Hvor meget tid skal vi investere?
Fra et 2-timers fyraftensmøde, over en workshop for få deltagere på 3 timer til heldagsforløb over flere dage. Det kommer helt an på, hvad I har brug for. Vi skræddersyer selvfølgelig vores workshops til jeres behov. Ellers giver det ingen mening. Det vigtigste for os er, at vi får forventningsafstemt, så I ved, hvad I kan forvente at få. Nogle gange er lidt bedre end ingenting. Andre gange er der behov for længere forløb. Men alt det taler vi os frem til.

Eksempler på workshops

Herunder kan du læse korte beskrivelser af moduler, som kan indgå i et workshopforløb – og ikke mindst hvad jeres udbytte af de enkelte moduler vil være.

Men husk: Dette er kun eksempler på moduler. Vi tilbyder også samtale-coaching, kvalitative interviews og udvikler gerne særlige koncepter kun til jeres virksomhed.

Lytterens betydning for styrkende samtaler
At lytte ikke er en passiv tilstand, men derimod en krævende aktivitet. Vi sætter fokus på lytterens rolle for den talende. Og på hvordan vi selv kan blive en endnu bedre lytter.

Udbytte: Du lærer, hvordan du selv kan blive en bedre lytter, og du vil opleve, hvilken stor betydning lytteren har for udbyttet af samtalen.

Samtalesimulering
Vi træner samtalen med relevante cases i et samtale-laboratorium. Samtalesimulering går i detaljen med os hver især, hvor vi træner og får øjnene op for de små og større detaljer, som gør forskel for samtaleforløbet og udfaldet. Casene udformes, så de er tilpasset deltageres hverdag.

Udbytte: Du vil få indsigt i dig selv som samtalepartner, og du vil få sparring på betydningen af dine kommunikationsvalg i samtalen, fx hvordan dine reaktioner, dit ordvalg, din mimik påvirker din samtalepartner og den videre samtale.

Fra monologer til samtaler
Ofte oplever vi situationer, hvor alle kun venter på at sige, det de selv har på hjerte (såkaldte ’kollektive monologer’), hvor deltagerne ikke sam-taler. Vi sætter fokus på netop samspillet – hvordan kan jeg skabe relevans og motivation hos min samtalepartner, så vi begge får fuld valuta for den tid, vi bruger sammen?

Udbytte: Du bliver bedre til dialog, så både du og din samtalepartner bliver klogere.

Tankerne bag samtalen
Vi giver en grundlæggende intro til kommunikationsteori og dialog, hvorefter vi sætter fokus på det bagvedliggende formål – hvorfor vil vi snakke sammen? Hvad er vores relation? Hvilken situation befinder vi os i?

Udbytte: Du får indføring i den grundlæggende teori, og du vil blive bedre til at fokusere på dit formål.

Fra fejlfinder til udviklende samtaler
Mange oplever en kultur på arbejdspladsen, som får vores indre nej-siger frem. Med øvelser fra improvisation vil vi træne den indre ja-siger, så vi kan bygge videre på de andres udsagn.

Udbytte: Du får trænet din indre ja-siger og lærer, hvilken befrielse det er for dig og dine kolleger, når nej-et ikke altid kommer først. Derudover vil du få mulighed for at afprøve andre teknikker inden for improvisationskunsten.

Spørgsmål peger og vejer
Spørgsmål er centrale i mange samtaler og er uhyre vigtige. Når der er stillet et spørgsmål, så forventer vi et svar. Alt andet er uhøfligt. Men fik vi stillet det rigtige spørgsmål? Hvilken retning peger spørgsmålet? Og hvad valgte vi dermed fra? Med indblik i spørgsmålenes verden, træner vi at stille passende spørgsmål – som både kan være nysgerrige, udfordrende samt åbne og udviklende.

Udbytte: Du træner andre spørgsmålstyper end hv-spørgsmålene og oplever, hvilken stor indflydelse dine spørgsmål har på samtalens forløb og udbytte.

Det planlagte møde
Mange af vores samtaler foregår ved møder. Fx det lille møde med kollegaen, MUS-samtalen eller et større møde med afdelingen eller i projektgruppen. Disse møder er planlagte og står i kalenderen, derfor kan vi nå at tænke os om inden mødet, og vi kan planlægge, både hvad vi gerne vil tale om, og hvordan vi skal gøre det. Ved at benytte begreber og metoder fra facilitering, vil vi øve at planlægge gode samtaler og produktive møder.

Udbytte: Du lærer grundteknikker inden for facilitering og at tænke i processer. Du får forståelse for, hvornår og hvorfor involvering er et must.

Frem dit nærvær
Mere eller mindre bevidst lægger vi mærke til alle de signaler, som vores samtalepartner sender – med mimik, krop og stemme. Samtidig sender vi selv lige så mange bevidste og ubevidste signaler. Ved at blive opmærksom på netop disse signaler, og hvordan vi responderer på dem, kan vi træne, så vi bliver bedre samtalepartnere – helt uden ord. Og vi bliver bedre til at aflæse hinanden.

Udbytte: Du bliver opmærksom på dit eget kropssprog, og hvordan du ubevidst bliver påvirket af andres.

Tal med os om, hvordan vi kan hjælpe dig og din arbejdsplads.