Bedre samtaler – hver dag

Styrk jeres samtalefærdigheder

Bedre samtaler er en forretningsmæssig nødvendighed

En organisations sande kultur viser sig i samtalerne. Jeres organisationskultur skabes, udvikles og fastholdes gennem de samtaler, I har på arbejdspladsen. Gode samtaler bygger på ærlighed og åbenhed – og fører til handling og til bedre strategier. Gode samtaler skaber også en mere tilpasnings- og  modstandsdygtig kultur på arbejdspladsen, hvorimod dårlige samtaler demotiverer medarbejderne og hæmmer organisationens succes.

Når I styrker organisationens samtaleevner, vil I derfor skabe bedre forretningsresultater og ruste jeres ledere til at få mere succes –  især i tidens hybride arbejdsmiljø.

Skab en bedre arbejdskultur

Skab en bedre arbejdskultur ved at forbedre jeres samtalefærdigheder

  • Opbyg de samtalefærdigheder, der er sikrer en god arbejdskultur
  • Hjælp jeres ledere med at kunne tale om udfordringer med åbenhed og respekt – og med at kunne takle komplekse problemstillinger via konstruktive samtaler
  • Nedbryd siloer og barrierer – og hjælp dit team til at blive mere nysgerrige og bedre lyttere
  • Skab et positivt ledelsessprog og en feedback-kultur som et stærkt fundament for enhver organisationsændring eller lederudvikling.

De 4 grundlæggende og essentielle samtalefærdigheder

At tale sammen er let – men ikke enkelt. Det kræver øvelse at føre konstruktive og følelsesmæssigt intelligente samtaler. Misforståelser, sårede følelser og en lang række andre udfordringer kan komme i vejen og afspore samarbejdet.

Heldigvis kan man lære at føre bedre samtaler. Forskning viser, at ledere og medarbejdere, der praktiserer disse 4 samtalefærdigheder, er mere effektive og rarere at samarbejde med:

  • Lytter for at forstå
  • Stiller nysgerrige spørgsmål
  • Støtter og udfordrer medarbejderne og kollegaer
  • Giver noget af sig selv

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at forbedre jeres samtalekultur.

Skriv til os

Hvis du vil fordybe dig yderligere i den bagvedliggende litteratur, så har vi samlet en masse gode links her: