Find de store ører frem

Hvorfor tale hvis ingen lytter?

På bagerste række døser folk hen, i midten af lokalet kaster de stjålne blikke ned på deres slet skjulte mobiltelefoner, og på forreste række sidder alle med armene foldet godt og grundigt foran kroppen.

Du er i gang med at levere dit minutiøst planlagte oplæg, og energien siver lige så hurtigt ud af lokalet som sand gennem fingre.

Hvad gør du?

Du finder de store ører frem og lytter til dit publikum. Hvilket er sværere end det lyder.

En ny undersøgelse fra Harvard Business Review dokumenterer, at det vi tror, er god lytning – er meget mere. Det er mere blot passiv opmærksomhed og at undlade at afbryde. En rigtig god lytter er et menneske, der forholder sig aktivt og involverer sig i de sagte ord, og som både lytter anerkendende og stiller udviklende spørgsmål.

I over 20 år har jeg undervist talere til at blive endnu bedre. Ofte har jeg brugt en simpel lytteøvelse, hvor lytteren skal forandre sit kropssprog og tilstedeværelse, for at illustrere, at selvom fokus er på taleren, så gør publikum – lytterne – en forskel. Har du et engageret publikum, bliver du en bedre taler, sidder folk og halvsover smitter det af på dig og du bliver en dårligere version af dig selv. Derfor er viden om lytten vigtig for alle talere.

Et dit publikum engageret, bliver du en bedre taler

Hvorfor har dit publikum slået ørene ind?

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor dit publikum ikke lytter til dig. Her er et par mulige årsager:

 • de har lyttet for længe, og trænger til en pause
 • der skal frisk luft i lokalet
 • de er sultne
 • du har undladt at gøre det klart for dit publikum, hvorfor det er vigtigt for dem at lytte
 • det, du siger, er for abstrakt
 • de kan ikke relatere sig til indholdet
 • dit indre lys skinner på nedsat blus, så du ikke får leveret dit oplæg på en måde som fanger dit publikum

Hvis du oplever, at dit publikum ikke er med dig, skal du handle.

Du skal handle, hvis dit publikum ikke er med dig

4 tip til at få et engageret publikum

Vær lykkelig for at du fornemmer dit publikum. Det vigtigste råd er derfor, at du handler på din fornemmelse.

 • Gør noget. Hvis du kan mærke at publikum ikke lytter, er det vigtigste trick en forandring. Du kan fx holde 5 min strække-ben-pause, så du får tid til at tænker over, hvordan du kommer videre.
 • Gør det klart og konkret for dig og dit publikum, hvorfor netop det du vil til at sige nu, er vigtigt at lytte til.
 • Involver publikum. En nem måde at involvere publikum er ved at spørge dem. Du kan fx spørge: Alle jer som har prøvet xxx, stiller jer op. Var det få eller mange? Og fortsæt din pointe herfra. I nogle tilfælde kan man spørge publikum inden, og tage afsæt i deres spørgsmål. Eller man kan lade publikum stille spørgsmål undervejs.
 • Vær nærværende og vis engagement. Som taler sætter du stemningen i lokalet. Vi behøver ikke råbe og skrige som Steve Ballmer, men vi bør vise nærvær eller engagement, så publikum oplever at du taler til netop dem.